Nawigacja

Dokumenty szkolne

 

 

1.  Statut.pdf

     Uchwala_nr_16_zmiany_statut.pdf

     Uchwala_nr_6__zmieniajaca_statut.pdf

 

2. Wewnatrzszkolny_System_Oceniania_ujednolicony.pdf

 

3. Szkolny_program_wychowawczo-profilaktyczny.pdf

 

4. Program_wychowawczy.pdf

Plan_dzialan_wynikajacych_z_Programu_Wychowawczego_na_rok_szkolny_2014_15.pdf

Plan_dzialan_wynikajacych_z_Programu_Wychowawczego_na_rok_szkolny_2015_16.pdf

 

5. Program_profilaktyki.pdf

    Plan_dzialan_profilaktycznych_na_rok_szkolny_2013_14.pdf

    Plan_dzialan_profilaktycznych_na_rok_szkolny_2014_15.pdf

    Plan_działań_profilaktycznych_ na_rok_szkolny_2015_16.pdf

 

6. Szkolne_Zestawy_Programow_Nauczania 

 

7. Szkolny_zestaw_podrecznikow_2011_2014.pdf

 

    Szkolny_zestaw_podrecznikow_2012_2015.pdf

    Szkolny_zestaw_podrecznikow_2013_2016.pdf

    Szkolny_zestaw_podrecznikow_2014_2017.pdf

 

8. Procedury_postepowania_i_metody_wspolpracy_z_policja_nauczycieli_oraz_pracownikow_gimnazjum.pdf

Dzialania_interwencyjne_w_przypadku_wykrycia_cyberprzemocy.pdf

 

9. Procedura_postepowania_w_razie_wypadku.pdf

     Zmiany_w_Procedurach_postepowania_w_razie_wypadku.pdf

  

 

10. Regulamin_wi_fi.pdf

    wniosek_kod_dostepu.pdf

 

11. Koncepcja_pracy_szkoly.pdf

      Uchwala_nr18_zmiany_koncepcja.pdf

 

12. Regulamin_przydzielania_i_organizowania_zastepstw_doraznych.pdf

      Regulamin_zastepstw_zmiany.pdf

 

13. Regulamin_Rady_Pedagogicznej.pdf

 

14. Regulamin_przebywania_ucznia_w_szkole.pdf

 

15. Regulamin_dyzurow_nauczycielskich.pdf

 

16. Procedura_realizacji_projektu_edukacyjnego.pdf

 

17.Podanie_o_przyjecie_do_szkoly.pdf

     Oswiadczenie_wizerunek.pdf

 

18. Zasady_organizowania_wycieczek_szkolnych.docx

      Karta_wycieczki.docx

      Lista_uczestnikow_wycieczki.docx

      Regulamin_wycieczek.doc

      Informacja_dla_rodzica.docx

 

19. Procedura_organizacji_zajec_artystycznych.pdf

 

20. Zarządzenie_w_sprawie_wprowadzenia_procedury_dotyczacej_bezpieczeństwa_i_higieny.pdf

 

21. KARTA__ZGLOSZENIA_UCZNIA__DOJEZDZAJACEGO.pdf

 

22. REGULAMIN_dowozenia_uczniow_do_szkol_w_Gminie_Trzcinsko.pdf

23. REGULAMIN_organizacyjny.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego
    Góralice 108a
    74-510 Trzcińsko-Zdrój

    Dyrektor
    mgr Ireneusz Nabywaniec
  • 91 4148 014

Galeria zdjęć