Nawigacja

Plan lekcji

Plan lekcji uczniowie

Plan lekcji ważny od dnia 05.02.2018r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

  ZKK log1  

 

2

religia

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne 

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 

 

4

plastyka

religia edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

 

5

muzyka

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski

edukacja wczesnoszkolna

 

6

edukacja wczesnoszkolna

  język angielski  

edukacja wczesnoszkolna

7   log 2      

 

 

Klasa II

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

ZKK log1    

2

edukacja czesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

 

3

religia

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 

4

plastyka

język niemiecki edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

 

5

muzyka

religia edukacja wczesnoszkolna jezyk niemiecki

język angielski

 

6

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wszesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski

edukacja wczesnoszkolna

 

7   log2      

 

 

Klasa III

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

ZKK/itsp

log1  

 

2

wychowanie fizyczne

język angielski religia edukacja wczesnoszkolna

religia

 

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna

język niemiecki

 

4

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 

5

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 

6

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

 

7   log2      

 

 

Klasa IV

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

 

   

 

2

język polski

   

język polski

 

 

3

wf

język angielski historia informatyka

 

muzyka

 

4

przyroda

język angielski język niemiecki matematyka

 

matematyka

 

5

matematyka

godz. wych. matematyka wf

 

język niemiecki

 

6

religia

język polski religia wf

język polski

 

7

technika

przyroda język angielski plastyka

 

język polski

 

8

 

 

   

 

wf

 

 

 

Klasa V

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

 

 

 

 

2 przyroda godz.wych.   historia

 

 

3

wf

język polski przyroda matematyka

 

muzyka

 

4 technika przyroda religia informatyka

język

niemiecki

5

historia

język angielski język angielski wf

 

język polski

 

6 matematyka religia język polski wf

 

matematyka

 

7

język polski

język angielski język polski plastyka

 

matematyka

 

8

 

    język niemiecki

 

wf

 

 

Klasa VI

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

itsp    

 

język angielski

 

2

język polski

matematyka

język polski

język niemiecki

 

matematyka

 

3

język polski

religia

technika

historia

 

godz. wych.

 

4

matematyka

język angielski

matematyka

przyroda

 

przyroda

 

5

religia

jezyk niemiecki

język angielski

język polski

 

informatyka

 

6

przyroda

język polski

język polski

historia

 

muzyka

 

7

wf

wf

plastyka

matematyka

 

wf

 

8

  ZKK

 

wf

 

   

 

 

Klasa VII

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

język niemiecki

język niemiecki

język polski

 

 

 

2

fizyka

język polski

język polski

matematyka

 

biologia

 

3

biologia

historia

informatyka

język polski

 

matematyka

 

4

geografia

dor. zaw.

język angielski

religia

 

fizyka

 

5

język angielski

chemia

religia

historia

 

geografia

 

6

język polski

matematyka

matematyka

fizyka

 

muzyka

 

7

wf

wf

plastyka

chemia

 

wf

 

8

godz. wych.

ZKK

wf

 

 

 

 

 

GIMNAZJUM

 

Klasa 2a

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

infC

j.ang.1/j.niem.2

j.niem2

biologia

 

j.niem1

 

2

historia

wf dz/ch

infB

j.ang2

 

wf dz/ch

 

3

wos

fizyka

język polski

j.niem1

 

język polski

 

4

język polski

wf dz/ch

j.ang.2

język polski

 

matematyka

 

5

matematyka

geografia

historia

język polski

 

zkk

 

6

j.ang.1/in.ter.

infA/in.ter.

chemia

chemia

 

plastyka

 

7

godz. wych.

matematyka

wf dz/ch

religia

 

geografia

 

8

zaj. art.

religia

matematyka

wdż

 

 

 

 

Klasa 2b

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

infE  

j.niem3

 

 

2

j.niem3

wos

wdż

infD/zkk

 

j.ang3/j.niem4

 

3

fizyka

wf dz/ch

język polski

j.ang4

 

godz. wych.

 

4

historia

geografia

biologia

j.ang3/j.niem4

 

wf dz/ch

 

5

SKS

język polski

chemia

religia

 

matematyka

 

6

matematyka

chemia

wf dz/ch

religia

 

wf dz/ch

 

7

język polski

historia

matematyka

język polski

 

język polski

 

8

 

j.ang 4

 

matematyka

plastyka

zaj.art.

geografia

 

 

Klasa 3a

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

     

 

 

infA

2

infC

j.ang3/j.niem2/

j.niem3/infF

j.ang4/j.niem1/

j.niem3

wf dz/ch

infB/zkk

3

matematyka

chemia

j.ang4/j.niem1/

j.niem3

religia

matematyka

4

wf dz/ch

język polski

historia

religia

 

język polski

 

5

biologia

wos

wf dz/ch

matematyka

 

wf dz/ch

 

6

język polski

historia

matematyka

geografia

 

język polski

 

7

godz. wych.

fizyka

fizyka

j.ang4/j.niem1/

j.ang2

edb

8

wdż

j.niem2/j.ang3/

j.ang2

j.niem2/j.ang3/

j.ang1

język polski

matematyka

 

 

Klasa 3b

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

matematyka infD/zkk religia

j.ang2

2

matematyka

j.ang3/j.niem2/

j.niem3/infF

j.ang4/j.niem1/

j.niem3

religia

fizyka

 

3

język polski

j.niem4/infE

j.ang4/j.niem1/

j.niem3

wf dz/ch

wf dz/ch

 

4

fizyka

historia język polski edb

historia

 

5

język polski

język polski język polski chemia

matematyka

 

6

wf dz/ch

wf dz/ch wos matematyka

j.ang1/j.niem4

 

7 wdż geografia biologia

j.ang4/j.niem1/

j.ang2

j.ang1/j.niem4

8

godz. wych.

j.niem2/j.ang3/j.ang2

j.ang3/j.niem2/

j.ang1

matematyka

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego
    Góralice 108a
    74-510 Trzcińsko-Zdrój

    Dyrektor
    mgr Ireneusz Nabywaniec
  • 91 4148 014

Galeria zdjęć