Nawigacja

Plan lekcji

Plan lekcji uczniowie

Plan lekcji ważny od dnia 04.09.2018r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

       

 

2

religia

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

język angielski

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

4

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

5

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna  

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

  język angielski  

edukacja wczesnoszkolna

7          

 

 

Klasa II

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

zkk

log2   zkk/log1  

2

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna

 

 

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

4

plastyka

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

5

muzyka

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

język angielski

6

religia

  religia język angielski

 

 

7          

 

 

Klasa III

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

zkk

log 2

  zkk/log1

 

2

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne religia

religia

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna język angielski wychowanie fizyczne

język niemiecki

4

plastyka

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język niemiecki

język angielski

5

muzyka

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

6

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

7          

 

 

Klasa IV

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

 

   

 

2

język polski

muzyka język polski

język polski

język polski

3

matematyka

matematyka język polski informatyka

język angielski

4

język angielski 

przyroda religia matematyka

historia

5

język angielski

technika religia matematyka

wf

6

przyroda

  język niemiecki język niemiecki

 

wf

 

7

 

  plastyka wf

godz.wych.

8

 

 

wdż wf

 

 

 

Klasa V

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

wyr.j.m.

wyr.j.p.

 

 

2 matematyka język polski historia  

język niemiecki

3

technika

plastyka muzyka wdż

informatyka

4 godz.wych. religia biologia język angielski

matematyka

5

wf

język polski matematyka język angielski

geografia

6 wf wf wf matematyka

historia

7

religia

  język polski język polski

język angielski

8

 

  język polski język niemiecki

 

 

 

Klasa VI

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

matematyka

  wdż  

 

2

język polski

przyroda

technika

historia

historia

3

język angielski

plastyka

muzyka

język niemiecki

religia

4

matematyka

informatyka

matematyka

język polski

język niemiecki

5

wf

jezyk angielski

język angielski

język polski

matematyka

6

wf

wf

wf

przyroda

matematyka

7

język polski

język polski

godz.wych.

religia

 

8

przyroda język polski

 

 

 

   

 

 

Klasa VII

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

wdż

wyr.j.m

wyr.j.p

wf

 

2

historia

chemia

biologia

wf

chemia

3

język polski

wf

język polski

religia

matematyka

4

język polski

dor.zaw.

fizyka

religia

geografia

5

matematyka

informatyka

muzyka

plastyka

język polski

6

matematyka

biologia

matematyka

fizyka

język niemiecki

7

geografia

historia

język angielski

język polski

język niemiecki

8

wf

język angielski

itp

godz. wych.

       język           angielski

 

 

Klasa VIII

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

 

 

język polski

wf

matematyka

2

chemia

wos

język niemiecki

wf

matematyka

3

edb

wf

język polski

wos

historia

4

geografia

matematyka

matematyka

biologia

język polski

5

język polski

chemia

fizyka

religia

język niemiecki

6

język polski

historia

godz.wych.

religia

fizyka

7

informatyka

język angielski

dor.zaw.

język angielski

język angielski

8

wf

 

zkk

 

 

 

 

 

GIMNAZJUM

Klasa 3a

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

j.niem1

j.niem2/zkk1/N/O  

religia

chemia

2

j.ang1/j.niem2

j.niem1/j.ang2

j.ang2

religia

język polski

3

biologia

język polski

j.niem1/zkk2

język polski

matematyka

4

historia

język polski

język polski

historia

matematyka

5

geografia

matematyka

matematyka

wos

fizyka

6

j.ang1/rr

fizyka

matematyka

godz.wych.

geografia

7

wfdz/ch

wfdz/ch/ 3R

j.ang2

j.ang1/j.niem2/ rew O

wfdz/ch

8

edb

 

wfdz/ch

 

wyr.j.p/R

 

rewNO

 

 

Klasa 3b

Nr

lekcji

Dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

j.ang3 j.ang3 j.ang3

rew

rew

2

edb

wfdz/ch

język polski

język polski

chemia

3

język polski

j.ang4/j.niem3

wos

religia

język polski

4

język polski

j.ang4/j.niem3

j.ang4/j.niem3

religia

fizyka

5

matematyka

historia 

j.niem4

j.niem4

matematyka

6

matematyka

matematyka

fizyka

historia

matematyka

7

biologia

geografia

wfdz/ch

geografia

godz.wych

8

j.niem4/zkk1

wfdz/ch

 

wyr.j.p/zkk2

wfdz/ch

 


 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego
    Góralice 108a
    74-510 Trzcińsko-Zdrój

    Dyrektor
    mgr Ireneusz Nabywaniec
  • 91 4148 014

Galeria zdjęć