Nawigacja

Patron szkoły

Patron

 

Marek Kotański – Patronem Gimnazjum w Góralicach

Marek Kotański (11.03.1942 – 19.08.2002r.), pochodził z rodziny o bogatych tradycjach humanistycznych. Jego matka, Ludwika, była malarką; ojciec, Wiesław, profesorem japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Oboje mieli ogromny wpływ na kształtowanie się jego osobowości, rozwój systemu wartości, w którym dominującą rolę odgrywał drugi człowiek. W domu, otwartym dla każdego potrzebującego pomocy, rozwijał się szczególny rodzaj współczucia, który miał wpływ na jego przyszłe decyzje życiowe.

Już w szkole średniej był inicjatorem kilku akcji mających na celu niesienie pomocy ludziom w potrzebie. Nie dziwi więc wybór kilku studiów – psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Duchowym patronem Marka Kotańskiego był w tym czasie prof. Janusz Reykowski, specjalizujący się w psychologii osobowości. Kotański Aktywnie włącza się w Ruch Młodych Wychowawców, sprawujących pieczę nad sierotami i młodzieżą dotkniętą patologami społecznymi. Jako student trzeciego roku rozpoczyna pracę terapeuty w szpitalu psychiatrycznym przy ul. Dolnej w Warszawie. Pracował również w izbie wytrzeźwień przy ul. Kolskiej, gdzie zetknął się z problemem uzależnień. Współpracuje ze Społecznym Komitetem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, angażuje się w tworzenie ruchu „Trzeźwość”.

W 1968 roku swoją uwagę kieruje w stronę ludzi uzależnionych od narkotyków. W roku 1974 w Szpitalu Psychiatrycznym w Garwolinie tworzy i poddaje terapii pierwsze grupy nazwane „społecznościami”. Takie były początki Monaru. Obecnie Monar ma 25 ośrodków w całej Polsce, a 40% narkomanów udaje się uwolnić od nałogu, co jest ewenementem na światową skalę.

W 1994 tworzy Markot – instytucję walczącą z problemem bezdomności. Dziś w całym kraju jest 65 ośrodków Markotu i innych placówek, w których schronienie znalazły także samotne matki, dzieci niepełnosprawne, osoby starsze i chore. Pracownicy Markotu, często rekrutujący się ze zresocjalizowanych narkomanów, docierają do bezdomnych, mieszkających w parkach i na dworcach.

W 1996 roku Kotański zapoczątkował obchody Dnia Ludzi Bezdomnych – 14 kwietnia. W tym roku także w stolicy powstaje piekarnia dla bezdomnych i biednych, otwarto Dom Azylanta i Uchodźcy i Bajkę – ośrodek dla samotnych matek.

Oprócz ośrodków Monaru i Markotu w kraju działa 27 poradni terapeutycznych i kilka hospicjów. Marek Kotański rozwinął system pomocy dla osób opuszczających więzienia. W styczniu 1998 powołał ruch społeczny na rzecz dzieci specjalnej troski.

Bieda, nałogi, przemoc w rodzinie są zjawiskami wstydliwymi i ukrywanymi, zwłaszcza wśród młodzieży. Marek Kotański miał odwagę nie odwracać się od tych ludzi, którzy pogubili się w życiu. Był pierwszym, który wyciągnął rękę do narkomanów, nosicieli wirusa HIV, bezdomnych na dworcach, czekających na śmierć w hospicjach, zmaltretowanych matek. Siadał z nimi przy jednym stole, dzielił się opłatkiem, rozmawiał, przytulał, dawał nadzieję na normalność, angażował do współpracy, dawał szansę bycia potrzebnym.

              W ostatnim pożegnaniu biskup Piotr Jarecki długo mówił o życiu Marka Kotańskiego – Postawa Marka Kotańskiego miała wymiar apostolski, był świeckim diakonem miłosierdzia. Często zatrzymujemy się tylko na wyglądzie człowieka, na jego czynach. A Marek Kotański umiał przebić się przez tę zewnętrzną warstwę i ujrzeć warstwę wewnętrzną, która u każdego jest piękna, bo stanowi odbicie Boga.

             Charyzmatyczny twórca Monaru i Markotu, wrażliwy psycholog i terapeuta o niespożytej energii. Z uporem, odwagą i determinacją walczył na rzecz potrzebujących. Mawiał o sobie „sprzedałem się ludziom”.

            Metropolita przemyski abp Józef Michalik poświęcił list o miłosierdziu osobie zmarłego tragicznie Marka Kotańskiego. Postawił twórcę Monaru obok Matki Teresy, bo czyż narkomania to nie trą współczesnego świata?

Decyzją uczniów, rodziców i nauczycieli 11 marca 2004 roku naszemu gimnazjum zostało nadane imię Marka Kotańskiego. Podejmujemy też działania, mające na celu pomoc potrzebującym – przedświąteczna akcja charytatywna Jeśli masz trochę, to podziel się z tymi, którzy nie mają nic, organizowane są zawody sportowe pod hasłem Sport zamiast nałogów, konkursy plastyczne propagujący życie bez nałogów. Wszystkim naszym poczynaniom poświęca życiowe kredo Marka Kotańskiego Daj siebie innym. Stąd w naszej szkole szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, ciągle ostrzeganie przez zagrożeniami, poszukiwania konkurencyjnych form czerpania przyjemności.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego
    Góralice 108a
    74-510 Trzcińsko-Zdrój

    Dyrektor
    mgr Ireneusz Nabywaniec
  • 91 4148 014

Galeria zdjęć