Nawigacja

O szkole

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

Historia Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Z ortografią za pan brat

 

            Pomysł konkursu ortograficznego, który umożliwiłby spotkanie w naszej szkole uczniów innych szkół, zrodził się pod koniec roku 1995. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w grudniu 1996 i uczestniczyło w niej 12 okolicznych szkół podstawowych. Nazwa własna tego Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego brzmiała Z ortografią na ty. Do roku 2000 konkurs odbywał się regularnie i cieszył się dużym zainteresowaniem.

            Od roku szkolnego 2001/2002 w wyniku reorganizacji sieci placówek dydaktycznych  (reorganizację te wymogła nowa ustawa oświatowa) nasza szkoła stała się gminnym gimnazjum. W tej sytuacji Szkoła Podstawowa w Trzcińsku - Zdroju zwróciła się do p. Zofii Kwiecień – inicjatorki ortograficznych zmagań - z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie konkursu pod tą samą nazwą i w tej samej formule. Prośba spotkała się z aprobatą.

            Kiedy góralickie gimnazjum okrzepło i stało się poważnym Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego, p. Zofia Kwiecień postanowiła zorganizować międzyszkolne zmagania ortograficzne dla uczniów gimnazjów. I edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Z ortografią za pan brat (nazwa została zmieniona, by odróżnić konkurs dla szkół podstawowych od  zmagań gimnazjalistów ) odbyła się w marcu 2005 roku. Wzięło w niej udział 7 gimnazjów. Gimnazja z Chojny, Mieszkowic i Myśliborza przyjeżdżają do nas od początku istnienia konkursu (stanowimy coś w rodzaju ortograficznej rodziny). Same zmagania konkursowe wpisały się już na stałe w kalendarz edukacyjnych imprez naszego rejonu.

            Konkurs od początku jego istnienia, czyli od roku 1996 , wspiera i mu wytrwale sekunduje p. Emilian Osetek – długoletni dyrektor, najpierw Szkoły Podstawowej a później Gimnazjum.

Rok szkolny 2014/2015

Wyniki konkursu:

 I m.-    Joanna Kubica (Mieszkowice)

 II m. – Aleksandra Janicka (Chojna)

 III m.- Aleksandra Prętka(

 

Rok szkolny 2013/14

Wyniki konkursu:

 I m. – Joanna Kubica (Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Mieszkowic)

 II m. – Aleksandra Janicka (Gimnazjum im. J. Korczaka z Chojny)

 III m.- Grzegorz Woźniak (Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Mieszkowic)

 IV m. – Julia Michalak (Gimnazjum im. H. Sienkiewicza z Myśliborza)

.V m. – Maciej Pałka (Gimnazjum im. H. Sienkiewicza z Myśliborza)

Rok szkolny 2012/13

Wyniki konkursu:

 I m.- Grzegorz Woźniak (Mieszkowice)

 II m. – Joanna Kubica (Mieszkowice)

 III m.- Ewelina Chodyma (Myslibórz)

Rok szkolny 2011/12

Wyniki:

 1. m.        Alicja Krystofiak                   Chojna
 2. m.        Paulina Tomaszewicz             Myślibórz
 3. m.        Aleksandra Czyżewska          Góralice
 4. m.        Aleksandra Bakalarczyk        Mieszkowice

 

Rok szkolny 2010/11

Wyniki:

 1. m.        Alicja Krystofiak                   Chojna
 2. m.        Kornelia Makowska               Chojna
 3. m.        Berenika Nabywaniec            Góralice
 4. m.        Agnieszka Nadkańska      Chojna

 

Rok szkolny 2009/10

Wyniki:

 1. m.        Alicja Krystofiak                   Chojna
 2. m.        Daria Rypuła                          Myślibórz
 3. m.        Aleksandra Piekarska             Myślibórz
 4. m.        Agnieszka Nadkańska           Chojna

 

Rok szkolny 2008/09

Wyniki:

 1. m.        Joanna Dobrowolska              Mieszkowice
 2. m.        Martyna Połukard                  Mieszkowice
 1. m.        Patryk Kiedrzyń                     Góralice
 2. m.        Berenika Nabywaniec            Góralice

 

Rok szkolny 2007/08

Wyniki:

 1. m.        Joanna Dobrowolska              Mieszkowice
 2. m.        Patryk Kiedrzyń                     Góralice
 3. m.        Klaudia Gotfryd                    Chojna
 4. m.        Katarzyna Żakowska             Mieszkowice

 

Rok szkolny 2006/07

Wyniki:

 1. m.        Zuzanna Komorzycka            Chojna
 2. m.        Katarzyna Ilińczyk                 Chojna
 3. m.        Weronika Mazurkiewicz        Mieszkowice
 4. m.        Weronika Sołtys                     Mieszkowice

 

Rok szkolny 2005/06

Wyniki:

 1. m.        Aleksandra Szelążek              Chojna
 2. m.        Joanna Witek                         Pyrzyce
 3. m.        Anna Żuk                               Góralice

 

Rok szkolny 2004/05

Wyniki:

1. miejsce        Karolina Ziółkowska              Góralice

2. miejsce        Bartosz Filipczak                   Chojna

3. miejsce        Piotr Poprawski                      Lipiany

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego
  Góralice 108a
  74-510 Trzcińsko-Zdrój

  Dyrektor
  mgr Ireneusz Nabywaniec
 • 91 4148 014

Galeria zdjęć